ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ชอบคนที่รุนแรง คนที่กดขี่ข่มเหง หรือพวกที่ชอบทำลาย บรรดาผู้ที่บังคับควบคุมคนอื่นโดยการข่มขู่และใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงและน่ารังเกียจสำหรับพระยาห์เวห์ เราต้องไม่ยกย่อง ชื่นชม หรือให้รางวัลกับคนที่มีอำนาจขึ้นมาโดยการข่มเหงผู้อื่น

คำอธิษฐาน

พระบิดาและองค์เจ้าชีวิตผู้ครอบครอง ขอทรงทำลายอำนาจของคนที่กดขี่ข่มเหงคนของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น