ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่จำเป็นต้องสอนเด็กๆ แต่ต้องฝึกฝนพวกเขา ชีวิตไม่ได้เป็นแค่เรื่องวิชาการและข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นการนำเอาความจริงไปผสมผสานชีวิตในชีวิตประจำวันของเรา พระเจ้าทรงเรียกเราให้เห็นความสำคัญของเด็กและการฝึกพวกเขา เพราะเด็กๆ จะอยู่ต่อไป ในขณะที่สิ่งอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่เราทุ่มเทเวลาให้ก็เป็นสิ่งชั่วคราว

Thoughts on Today's Verse...

Children don't need to be taught; they need to be trained. Life is not just about intellectual lessons and information. It is about integrating truth into the fabric of our daily lives. God calls us to move our children and their training up on the list of our priorities because our children are forever, while most of the other things we invest our time in are temporary.

คำอธิษฐาน

ที่ปรึกษาผู้ยอดเยี่ยมและบริสุทธิ์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในการที่จะรู้ว่าควรทำอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อลูกๆ ของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะแบ่งปันความรักและความจริงของพระองค์กับพวกเขา ข้าพระองค์ต้องการให้พวกเขารู้จักและรักพระองค์อย่างแท้จริงมากกว่าที่ข้าพระองค์ทำได้ ขอทรงให้ปัญญาและความกล้าหาญในการตัดสินใจที่ฉลาดและความอ่อนโยนที่จะนำมาใช้ในชีวิตครอบครัวของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Great and Holy Counselor, help me as I seek to know the best thing to do with my children to share your love and your truth with them. I want them to know and love you more perfectly than I do. Give me wisdom and courage to make wise decisions and the tenderness to implement them in my family's life. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 22:6

ความคิดเห็น