ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เด็กๆไม่จำเป็นต้องสอน แต่ต้องฝึกฝนเขา ชีวิตไม่ได้เป็นแค่เรื่องวิชาการและข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นการนำเอาความจริงไปผสมผสานกับชีวิตประจำวันของเรา พระเจ้าเรียกให้เราเห็นความสำคัญของการอบรมสั่งสอนลูกๆเป็นอันดับแรก เพราะเด็กๆ นั้นจะอยู่ถาวร แต่สิ่งอื่นๆที่เราลงทุกลงแรงในโลกนี้จะอยู่ชั่วคราว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระผู้ปรึกษาที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้วิธีการที่ดีที่สุดที่จะแบ่งปันความรักและความจริงของพระองค์กับลูกๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากให้พวกเขารู้จักและรักพระองค์มากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่นี้ โปรดให้สติปัญญาและความกล้าที่จะตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและสุขุมรอบครอบ เพื่อนำพวกเขาให้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของข้าพเจ้าที่มีพระองค์เป็นศีรษะ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น