ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่จำเป็นต้องสอนเด็กๆ แต่ต้องฝึกฝนพวกเขา ชีวิตไม่ได้เป็นแค่เรื่องวิชาการและข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นการนำเอาความจริงไปผสมผสานชีวิตในชีวิตประจำวันของเรา พระเจ้าทรงเรียกเราให้เห็นความสำคัญของเด็กและการฝึกพวกเขา เพราะเด็กๆ จะอยู่ต่อไป ในขณะที่สิ่งอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่เราทุ่มเทเวลาให้ก็เป็นสิ่งชั่วคราว

คำอธิษฐาน

ที่ปรึกษาผู้ยอดเยี่ยมและบริสุทธิ์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในการที่จะรู้ว่าควรทำอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อลูกๆ ของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะแบ่งปันความรักและความจริงของพระองค์กับพวกเขา ข้าพระองค์ต้องการให้พวกเขารู้จักและรักพระองค์อย่างแท้จริงมากกว่าที่ข้าพระองค์ทำได้ ขอทรงให้ปัญญาและความกล้าหาญในการตัดสินใจที่ฉลาดและความอ่อนโยนที่จะนำมาใช้ในชีวิตครอบครัวของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น