ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้โยบไม่เคยรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเจอกับความทุกข์ยากลำบาก แต่เขาก็ได้เรียนรู้หน้าที่ของเขาในจักรวาลนี้ต่อหน้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ (โยบ 38-41) เมื่อเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว เวลาผ่านไปช้ามาก — โดยเฉพาะตอนที่เรากำลังรออะไรๆที่พิเศษ แต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้น เวลาก็ผ่านไปเร็วขึ้นๆ ไม่ว่าเราจะเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มากขนาดไหนก็ตาม เราก็ยังสรุปได้สองอย่างคือ ความรู้ที่เรามี มันแค่หางอึ่ง เมื่อเทียบกับสิ่งที่เรายังไม่รู้ และเวลาที่เรามี ก็สั้นนิดเดียว เมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมด ข้อสรุปทั้งสองนี้ เตือนสติเราให้มอบชีวิตและอนาคตไว้กับพระเจ้าผู้ที่ทรงปรารถนาจะนำเรากลับไปหาพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

While Job never learned why he suffered, he did learn his place in the universe before the Almighty God (Job 38-41). When we are young, time passes so very slowly — especially if we are waiting for something special! But as we get older, the years fly by more and more quickly. Yet despite all our learning, despite all our experience, we come to two great awakenings: our knowledge compared to what there is to know is so very small and our place in the passage of time is so very short. Both of these awakenings prepare us to turn our lives and future over to our God who longs to bring us to himself.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ "อับบา" พ่อของข้าพเจ้า ขอบคุณพระองค์มากๆ ที่มีความอดทนต่อข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ ตอนที่พระองค์พยายามสื่อความรักที่พระองค์มีต่อคนอย่างข้าพเจ้า ผู้ที่มีสายตาสั้นไม่กว้างไกลพอที่จะเข้าใจความยิ่งใหญ่และสง่าราศีของพระองค์ โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ในอาทิตย์นี้ ในการตัดสินใจต่างๆ และเลือกทางของพระองค์ไม่ใช่ทางของตัวเอง อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิต อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty God, my Abba Father, thank you so much for your overwhelming patience as you try to communicate your love to people like me with my limited abilities to comprehend your magnificence and glory. Please give me wisdom this week, to make the decisions I need to make and to choose your way and not my own. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โยบ 8:9

ความคิดเห็น