ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้โยบไม่เคยรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเจอกับความทุกข์ยากลำบาก แต่เขาก็ได้เรียนรู้หน้าที่ของเขาในจักรวาลนี้ต่อหน้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ (โยบ 38-41) เมื่อเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว เวลาผ่านไปช้ามาก — โดยเฉพาะตอนที่เรากำลังรออะไรๆที่พิเศษ แต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้น เวลาก็ผ่านไปเร็วขึ้นๆ ไม่ว่าเราจะเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มากขนาดไหนก็ตาม เราก็ยังสรุปได้สองอย่างคือ 1.ความรู้ที่เรามี มันแค่หางอึ่ง เมื่อเทียบกับสิ่งที่เรายังไม่รู้ 2.และเวลาที่เรามี ก็แสนสั้น เมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมด ข้อสรุปทั้งสองนี้ เตือนสติเราให้มอบชีวิตและอนาคตไว้กับพระเจ้าผู้ที่อยากนำเรากลับบ้านไปหาพระองค์ และมีส่วนร่วมในสง่าราศีชั่วนิจนิรันดร์ของพระองค์ เราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นแค่เงา แต่พระเจ้าก็อ้างตลอดว่าเราเป็นลูกของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

While Job never discovered why he suffered, he did learn his place in the universe before the Almighty God (Job chapters 38-41). Each of us needs this mature perspective! When we are young, time seems to pass very slowly — especially if we are excitedly waiting for something special! But as we grow older, the years seem to fly by quickly. Regardless of our learning and experiences, humility about our place in the passage of time should lead us to two great awakenings:

  1. Our personal knowledge is very small compared to all there is to know.
  2. Our place in the passage of time is so short compared to the passage of time since creation.

These awakenings should prepare us to turn our lives and futures over to God, who longs to bring us to himself and share the greatest part of eternity with us. We may be a shadow, but God also claims us as his children!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ "อับบา" พ่อของข้าพเจ้า ขอบคุณพระองค์มากๆ ที่มีความอดทนต่อข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ ตอนที่พระองค์พยายามสื่อความรักที่พระองค์มีต่อคนอย่างข้าพเจ้า ผู้ที่มีสายตาสั้นไม่กว้างไกลพอที่จะเข้าใจความยิ่งใหญ่และสง่าราศีของพระองค์ โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ในอาทิตย์นี้ ในการตัดสินใจต่างๆ และเลือกทางของพระองค์ไม่ใช่ทางของตัวเอง อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิต อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty God, my Abba Father, thank you for your overwhelming patience as you try to communicate your love to people like me with my limited abilities to comprehend your magnificence and glory. Please give me the wisdom to make the decisions I must make and help me choose your way, not my own. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โยบ 8:9

ความคิดเห็น