ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันแปลกดีนะ ยิ่งเราพยายามจะไม่เห็นแก่ตัวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเน้นที่ "จะเป็นหนึ่ง"มากขึ้นเท่านั้น และยิ่งห่างเหินจากสายสัมพันธ์ที่ดีที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย มีคนพูดว่า "ถ้าคุณอยากมีเพื่อน ก็ให้ทำตัวเป็นเพื่อนก่อน" คุณรู้ไหมว่า มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ คือ มันง่ายมากเลยที่คนเราจะเห็นแก่ตัว และคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นด้วย แต่สิ่งที่จะทำให้คริสเตียนมีชื่อสมกับผู้ที่ได้รับการไถ่ หรือเป็นเหมือนกับพระเจ้า พระบิดาฝ่ายจิตวิญญาณได้นั้น ก็คือใจของพวกเขาที่คิดถึงคนอื่นก่อน

คำอธิษฐาน

พระบิดา โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ารู้ตัวว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวตลอด และเวลาจะทำอะไรก็เอาแต่ใจไม่ค่อยคิดถึงใจของคนอื่น ข้าพเจ้าอยากได้จิตใจแบบพระคริสต์ คือเห็นแก่ตัวน้อยลง และเสียสละให้กับทุกคนที่ต้องการพระคุณและความอ่อนโยนของพระองค์ (ฟป 2:4-8) โปรดอวยพรข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ในเรื่องนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น