ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใครคือวีรบุรุษของคุณ คำถามนี้ไม่ใช่สำหรับเด็กในชั้นเรียนที่โบสถ์วันอาทิตย์ตอบนะ แต่กำลังพูดถึงคนที่คุณชื่นชมมากที่สุด มันยากมากที่เรา "จะจ้องอยู่แต่ที่พระเยซู" เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ให้เราเห็นเหมือนกับวีรบุรุษคนอื่นๆของเรา แต่พระองค์เป็นนักผจญภัยและผู้บุกเบิกหนึ่งเดียวเท่านั้น พระองค์เผชิญกับการลงโทษที่โหดเหี่ยม และความอับอายที่กางเขน เพื่อขจัดความบาปไปจากเรา พระองค์ทำอย่างนี้ เพื่อเราจะได้มีวีรบุรุษที่ความตายและความบาปไม่สามารถทำลาย หรือทำให้เสื่อมเสีย หรือทำให้เป็นมลทินได้ พระองค์ทำอย่างนี้ เพื่อให้เรามั่นใจว่า ถ้าเราเดินตามรอยเท้าของพระองค์ ทางที่พระองค์ได้บุกเบิกไปแล้วนั้น ไม่ใช่สำหรับพระองค์เท่านั้น แต่สำหรับเราด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย เมื่อข้าพเจ้าวิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ และเมินหน้าไปจากพระเยซูผู้ที่ควรจะเป็นวีรบุรุษหนึ่งเดียวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากจะให้เกียรติและรับใช้พระองค์ ให้ชีวิตของพระองค์เกิดผลในชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อให้คนอื่นๆเกิดความมั่นใจที่จะมีพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเขา ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจต่อองค์เจ้าชีวิตเป็นอย่างมากจนพูดไม่ออกเลย ที่พระองค์ยอมสละชีวิตและยอมจ่ายค่าไถ่ที่แพงลิบลิ่วเพื่อให้ข้าพเจ้าพ้นจากบาป และข้าพเจ้าก็ยินดีมากจนพูดไม่ออกเหมือนกัน ถึงชัยชนะที่พระองค์บุกเบิกมาให้ ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่า สักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะได้ไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น