ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าชอบที่จะได้ยินเสียงสรรเสริญและเพลงยกย่องเชิดชูของเรา พระองค์อยากที่จะได้ยินเราเรียกพระองค์ว่า อับบา พระบิดาและกษัตริย์แห่งทุกยุคทุกสมัย แต่สิ่งที่ดีกว่าการสรรเสริญที่เรารวบรวมมาได้และสูงส่งยิ่งกว่าเสียงที่เลิศเลอของเหล่าทูตสวรรค์ คือสิ่งที่เหนือกว่าตลอดกาล นั่นคือ ชื่อของพระเจ้านั่นเอง ขอให้เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะยำเกรงและยึดถือในชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่งของพระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสง่าราศี

Thoughts on Today's Verse...

God loves to hear our praises and songs of adoration. He longs to hear us call him Abba Father and King of the Ages. But better than all the praise we can muster and higher than the highest sounds of angels is something higher still: the very name of God. Let's make a commitment to revere and hold as holy the name of our glorious God!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นพระบิดาแห่งความเมตตาและพระผู้สร้างจักรวาล ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ ที่ได้ลงแรงทำให้เห็นน้ำพระทัยของพระองค์ในโลกของเรา พระบิดาที่รัก โปรดสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์อย่างชัดเจนในชีวิตของข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะอยู่เพื่อพระองค์ เพื่อให้ชื่อของพระองค์เป็นที่ยกย่องเชิดชู อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, Father of compassion and Creator of the Universe, I praise you for exerting your will on our world. Now, dear Father, please make your will clearly demonstrable in my life as I seek to live for you so that your name will be exalted. In the holy name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เนหะมีย์ 9:5

ความคิดเห็น