ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าชอบที่จะได้ยินเสียงสรรเสริญและเพลงที่ร้องด้วยความรักของเรา พระองค์ปรารถนาที่จะได้ยินเราเรียกพระองค์ว่า อับบา พระบิดาและกษัตริย์แห่งยุคสมัย แต่สิ่งที่ดีมากกว่าการสรรเสริญที่เรามีและสูงส่งยิ่งกว่าเสียงของทูตสวรรค์ คือสิ่งที่สูงสุดเสมอนั่นคืด: ชื่อของพระเจ้า ขอให้มุ่งมั่นที่จะยำเกรงและยึดถือความบริสุทธิ์ดังพระนามของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาแห่งความเมตตาและพระผู้สร้างของจักรวาลที่ข้าพระองค์สรรเสริญ สำหรับน้ำพระทัยของพระองค์ในโลกของเรา พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์อย่างชัดเจนในชีวิตของข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์พยายามที่จะอยู่เพื่อพระองค์ เพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่อง อธิษฐานในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น