ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าชอบที่จะได้ยินเสียงสรรเสริญและเพลงยกย่องเชิดชูของเรา พระองค์อยากที่จะได้ยินเราเรียกพระองค์ว่า อับบา พระบิดาและกษัตริย์แห่งทุกยุคทุกสมัย แต่สิ่งที่ดีกว่าการสรรเสริญที่เรารวบรวมมาได้และสูงส่งยิ่งกว่าเสียงที่เลิศเลอของเหล่าทูตสวรรค์ คือสิ่งที่เหนือกว่าตลอดกาล นั่นคือ ชื่อของพระเจ้านั่นเอง ขอให้เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะยำเกรงและยึดถือในชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่งของพระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสง่าราศี

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นพระบิดาแห่งความเมตตาและพระผู้สร้างจักรวาล ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ ที่ได้ลงแรงทำให้เห็นน้ำพระทัยของพระองค์ในโลกของเรา พระบิดาที่รัก โปรดสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์อย่างชัดเจนในชีวิตของข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะอยู่เพื่อพระองค์ เพื่อให้ชื่อของพระองค์เป็นที่ยกย่องเชิดชู อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น