ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมพระเยซูถึงได้คบหากับคนบาป ก็เพราะว่าเราจำเป็นต้องมีพระองค์ไง อันไหนคือหัวใจหลักของสองเรื่องนี้ ระหว่าง พระเยซูอยากช่วยกู้เราหรือเราสำนึกตัวว่าเป็นคนบาป แน่นอน หัวใจก็คือพระเยซูอยากช่วยกู้เรา เพราะถ้าไม่มีพระองค์ การสำนึกตัวว่าเป็นคนบาปก็ไม่มีประโยชน์อะไร มีแต่นำความผิดหวังมาให้ แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่สำนึกตัวว่าเป็นคนบาป การสละชีพของพระองค์เพื่อไถ่เราก็สูญเปล่า ดังนั้นให้เราสรรเสริญพระเยซู ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดที่เต็มไปด้วยความรักและการเสียสละ และในเวลาเดียวกัน เราก็ต้องรู้ตัวด้วยว่า เราเองก็ต้องการความเมตตาและพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เช่นกัน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงเมตตา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจ ที่ทรงให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า พระบิดาที่รัก ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็ขอสารภาพว่า ข้าพเจ้าก็ยังต่อสู้กับความบาปอยู่ ข้าพเจ้าอยากให้ความบาปหมดสิ้นไปจากชีวิตข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถหนีพ้นจากเงาและตราบาปได้ หากไม่มีพระคุณของพระองค์และการสละชีพของพระเยซู ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อย่างลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ได้ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าที่ทำบาปต่อไปนี้คือ... และโปรดรับการสรรเสริญของข้าพเจ้า สำหรับการให้อภัยอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น