ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในยุคที่คนแทบจะไม่ให้ความเคารพหรือให้เกียรติกันนี้ เรื่องการให้เกียรติกับผู้อาวุโสยิ่งถูกมองข้ามไปเลย แต่ในที่นี้ เป็นคำพูดของพระยาห์เวห์เอง ที่บอกให้รู้ว่า การให้เกียรติกับผู้อาวุโสนั้นสำคัญพอๆกับการยำเกรงพระเจ้า ดังนั้น เราจึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่พระเจ้าตั้ง คำสั่งที่ให้เกียรติกับพ่อแม่นี้ เป็นคำสั่งข้อแรกเลยในสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่น (ในบัญญัติสิบประการ — อพยพ 20) ส่วนในสี่ข้อแรกนั้น พูดถึงสายสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าโดยตรง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นนิรันดร์ ขอบคุณสำหรับพ่อแม่ฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายความเชื่อของข้าพเจ้า โปรดอวยพระพรพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเป็นพิเศษด้วยเถิด ถ้าไม่มีพวกเขาคอยแนะนำ ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะเป็นยังไง โปรดช่วยข้าพเจ้าอย่าให้แค่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ช่วยให้ข้าพเจ้ามีลักษณะที่โดดเด่นที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนรอบข้างด้วย ขอให้เรา ทั้งหนุ่มและแก่ หันมาให้เกียรติและเคารพกันและกันในยุคนี้ต่อหน้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น