ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในยุคที่คนไม่ค่อยรู้จักการเคารพหรือแสดงการให้เกียรติกันนั้น ผู้คนก็ไม่แสดงการเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า แต่ในที่นี้ พระเจ้าบอกว่าให้แสดงความเคารพผู้สูงอายุและยำเกรงพระเจ้า แต่เราก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะพระเจ้าทรงสั่งให้เคารพพ่อแม่ตั้งแต่ในพระบัญญัติข้อแรกแล้ว (ในบัญญัติสิบประการ — อพยพ 20) ซึ่งก็เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น นอกเหนือจากสี่ข้อแรกที่พูดถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าโดยตรง!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นนิรันดร์ ขอบพระคุณสำหรับพ่อแม่ฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายความเชื่อของข้าพระองค์ ขอทรงอวยพระเป็นพิเศษแก่ผู้ที่สั่งสอนข้าพระองค์ในฝ่ายจิตวิญญาณ ถ้าไม่มีคำแนะนำของพวกเขา ข้าพระองค์ก็ไม่แน่ใจว่าข้าพระองค์จะเป็นอย่างไร ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ไม่ใช่เพียงแต่การเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น แต่ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีลักษณะที่เหมาะสำหรับคนที่พระองค์วางไว้ให้ข้าพระองค์ส่งอิทธิพลต่อไป ขอให้เรา ทั้งหนุ่มและแก่ ได้ฟื้นฟูศักดิ์ศรีและความเคารพในความสัมพันธ์ขอพวกเราต่อพระพักตร์พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น