ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ลักษณะวิถีชีวิตที่แสดงออกถึงความรักและความอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงให้เห็นว่าใครมีปัญญาอย่างแท้จริง ง่ายมากที่คนทำตัวหยิ่งยะโส แต่ในสายตาของพระเจ้า พวกเขาแย่ยิ่งกว่าคนโง่; พวกเขาจะโง่เขลามากปัญญาไม่ได้เกี่ยวกับการอวดความรู้ แต่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ อย่างไหนที่คุณคิดว่าคล้ายๆ กับคุณในการเดินกับพระเยซูครับ ระหว่างปัญญาที่แสดงออกผ่านวิถีชีวิตที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีความรัก และ การอวดความรู้ด้วยความรู้สึกที่อยู่เหนือกว่าคนอื่นและเย่อหยิ่ง?

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยง ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นพ่อที่ฉลาดและมีความรักให้ข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีส่วนในการแบ่งปันความห่วงใยของพระองค์ที่เทลงมาแก่ข้าพระองค์กับผู้ที่ต้องการมากที่สุดในวันนี้ ขอทรงโปรดปกป้องข้าพระองค์จากความเย่อหยิ่ง และความรู้สึกที่คิดว่าตนเหนือกว่าคนอื่นและขอทรงถ่อมข้าพระองค์ลงในทางที่จะทำให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากขึ้นในมือของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น