ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อไหร่ที่เพื่อนเป็นมากกว่าเพื่อนครับ ก็เมื่อพวกเขามาอยู่รวมกันในพระนามของพระเยซูและพระองค์ก็อยู่กับพวกเขาที่นั่นไง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ได้ส่งพระบุตรลงมา ไม่ใช่แค่มาสั่งสอนตอนที่พระองค์อยู่ในโลกนี้เท่านั้น แต่มาเป็นพระพรสถิตอยู่กับพวกเราด้วยตอนนมัสการพระองค์ โปรดให้จิตใจของข้าพเจ้าชื่นบานที่รู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วย ตอนที่ข้าพเจ้าเจอะเจอกับเพื่อนฝูงที่มีความเชื่อเหมือนกัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น