ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จุดประสงค์ในการสื่อสารของคริสเตียนไม่ใช่แค่ความชัดเจน ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อที่จะเข้าใจ ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อที่จะบอกความจริง แต่การสื่อสารของคริสเตียนมีเป้าหมายคือ ต้องมีความเหมาะสมให้กำลังใจ และเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านั้นมีความต้องการอะไร

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน ขอทรงให้ใจที่บริสุทธิ์แก่ข้าพระองค์ เพื่อให้คำพูดของข้าพระองค์บริสุทธิ์ ขอทรงให้ใจที่มีเมตตาแก่ข้าพระองค์ เพื่อให้คำพูดของข้าพระองค์แสดงความเมตตา ขอทรงให้ใจที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแก่และการหนุนน้ำใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคนที่พระองค์นำมาในทางของข้าพระองค์ และคนที่ข้าพระองค์พูดคุยด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น