ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป้าหมายที่คริสเตียนพูดคุยกัน ไม่ใช่แค่ความชัดเจนหรือเพื่อปรับความเข้าใจกัน หรือแค่บอกความจริง แต่เป้าหมายคือ ความเหมาะสม ให้กำลังใจ และเสริมสร้างอีกฝ่ายหนึ่งตามความเดือดร้อนที่เขามี

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ เพื่อคำพูดที่ออกมาจะได้บริสุทธิ์ด้วย ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่เมตตา เพื่อคำพูดจะได้เต็มไปด้วยความเมตตาด้วย ขอให้ใจของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี และกำลังใจ เพื่อข้าพเจ้าจะได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคนเหล่านั้นที่พระองค์ให้ข้าพเจ้าไปเจอะเจอและพูดคุยด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น