ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทุกสิ่งที่สามารถดึงความสนใจของเราจากเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าได้ ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันสามารถทำให้ยากที่จะให้ความสำคัญแก่ด้านจิตวิญญาณของเรา ในสังคมที่มั่งคั่ง ความปรารถนาที่อยากร่ำรวยของเรา การไขว่คว้าสิ่งของต่างๆ และความเห็นแก่ตัวของเราเรื่องทรัพย์สมบัติ ทำให้เราเป็นกังวลได้ ความกังวลขัดขวางความเชื่อของเรา ในที่สุดก็ไม่เกิดผลแห่งข่าวประเสริฐ และเราก็สูญเสียชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วย ความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอยู่ในพระเยซู ถ้าพระองค์เป็นสมบัติล้ำค่าของเรา และอาณาจักรสวรรค์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเราแล้ว เราก็สามารถจัดการกับสิ่งอื่นๆ ที่เข้ามาในทางของเราได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ซื่อสัตย์ในการที่จะใช้พระพรที่พระองค์ให้กับข้าพระองค์อย่างมากมาย ขอทรงอย่าให้ข้าพระองค์ถูกล่อลวง หรือตกเป็นทาสของสิ่งที่ข้าพระองค์ครอบครอง และขออย่าได้ให้ข้าพระองค์โลภในสิ่งที่ไม่มี ขอให้ข้าพระองค์มีจิตใจที่มั่นคงเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรของพระองค์ ขอทรงโปรดให้ชีวิตของข้าพระองค์เต็มไปด้วยผลแห่งพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น