ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเกลียดการเหยียดสีผิวและการแบ่งแยก แต่ความเกลียดชังของผมนี้ไม่เท่ากับที่พระเจ้าเกลียดสิ่งเหล่านี้ ในทางกลับกัน เราสามารถหวังได้ว่าในสวรรค์ เราจะยอมรับคนอื่นในพระเยซู และไม่ปล่อยให้สีผิว ภาษา วัฒนธรรม หรือความสงสัย มาทำให้เราเกลียดกัน ซึ่งเหมือนกับที่พระผู้ช่วยให้รอดรักเรา (ดูวิวรณ์ 7: 9)

Thoughts on Today's Verse...

I hate racism and exclusivity. But my loathing does not match God's revulsion at these things. On the other hand, we can anticipate the choir of heaven (see Revelation 7:9ff.) if we will accept one another in Jesus and not let race, language, culture, or suspicion keep us from loving each other as we have already been loved by the Savior.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ขออธิษฐานว่าเราจะให้พระวิญญาณและพระคุณของพระองค์ช่วยเราให้ทำลายกำแพงที่แบ่งคนของพระองค์ตามเชื้อชาติ หรือวัฒนธรรม หรือสิทธิพิเศษใดๆ ขอทรงสอนเรา โปรดสอนเราให้รักทุกคนในแบบที่พระองค์รัก อธิษฐานในพระนามของพระเยซู ผู้ที่สละเพื่อทุกคนในทุกๆ ที่ อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous Father, I pray that we will let your Spirit and your grace help us tear down any wall that divides your people based on race or culture or privilege. Teach us, teach me, to love all peoples in the way you do. In the name of Jesus, who died for all people everywhere, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 15:7

ความคิดเห็น