ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนชั่วกลัวชัยชนะของความดี ความบริสุทธิ์ และความชอบธรรม พวกเขากลัวที่จะไม่ได้เป็นใหญ่ พวกเขากลัวความตายที่จะเอาชนะพวกเขา คนชอบธรรมต้องการชัยชนะแห่งความดี ความบริสุทธิ์ และความชอบธรรม พวกเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองจิตใจของพวกเขา พวกเขารู้ว่าความตายเป็นศัตรู แต่พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาได้เอาชนะความตายแล้ว ในเวลาเช่นนี้ รู้สึกดีไหมครับที่คนชั่วเท่านั้นที่รู้สึกกลัว

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้า ขอทรงให้ความยุติะรรม ความเมตตา และความชอบธรรมของพระองค์มาถึงผู้ที่แสวงหาพระองค์และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอทรงทำให้ใจของข้าพระองค์ เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเพื่อที่จะแตกต่างจากคนที่ทำสิ่งชั่วร้าย และขอทรงให้ข้าพระองค์มีใจที่จะนำคนมารู้จักพระคริสต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น