ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเกลียดความอธรรม ความไม่ยุติธรรม ความโหดร้ายและการละเมิด ในโลกที่คนโลภ ฆาตกร ขโมย ผู้ร้ายข่มขืน จี้ปล้น ...หลุดรอดจากความผิดในพฤติกรรมที่ไร้ยางอายและน่ารังเกียจของพวกเขา พระเจ้าคือความเชื่อมั่นที่ดีที่สุด ว่าจะมีความยุติธรรมและคนชั่วร้ายจะไม่ชนะ ส่วนผู้ที่รักและรับใช้พระเยซูก็รอคอยการกลับมาของพระองค์ด้วยความหวังและความชื่นชมยินดี ผู้ที่มีความชั่วร้ายจะเห็นว่าการตกอยู่ในมือพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่ากลัว

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม พระบิดาบนสวรรค์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหนักใจและสบายใจที่รู้ว่าพระองค์จะนำความยุติธรรมมาสู่บรรดาผู้ที่ได้ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ ผู้อ่อนแอ คนที่กำพร้า ด้อยโอกาสและอ่อนแอ ข้าพระองค์ไม่ชอบที่จะเห็นใครหลงหาย ข้าพระองค์ยิ่งเกลียดมากเมื่อคนชั่วร้ายทำอันตรายคนดี คนที่มีใจเมตตาและบริสุทธิ์ ขอให้ข้าพระองค์กล้าที่จะยืนอยู่ระหว่างความชั่วร้ายในโลกของข้าพระองค์ และผู้ที่เป็นเหยื่อของมัน เพราะพระคุณและชัยชนะเหนือบาปและความตาย ข้าพระองค์ขออธิษฐานในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น