ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้แสวงหา — ไล่ตามอย่างไม่ลดละ — ที่จะให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของคุณ และมีชีวิตในแบบที่พระเจ้าอยากให้เป็นในทุกๆวัน ที่เหลือที่คุณแสวงหาก็เป็นแค่สิ่งชั่วคราว มีแต่พระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์เท่านั้นที่จะคงอยู่ถาวร ในขณะที่เราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์นั้น เราก็จะพบว่านอกจากพระเจ้าจะให้สิ่งที่เราแสวงหาแล้ว พระองค์ยังจะอวยพรให้เราไม่ขัดสนในสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีต้องใช้ในโลกนี้อีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ มีแต่ในพระองค์เท่านั้น ที่จิตใจของข้าพเจ้าได้รับการเติมเต็ม เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้มาไม่นานก็จะเบื่อมัน สิ่งของชั่วคราวในโลกที่ข้าพเจ้าแสวงหา หรือหลงยึดติด สุดท้ายก็จบลงที่ความว่างเปล่าและการตกเป็นทาสของมัน ความหวังและการช่วยเหลือมีอยู่ในพระองค์เท่านั้น โปรดอยู่ใกล้ข้าพเจ้า เพื่อแสดงความรัก แก้ไข ฝึกวินัย นำทาง และปั้นให้ข้าพเจ้า มีชีวิตที่นำเกียรติยศมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น