ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นอย่างไรหรอกนะครับ แต่การตัดสินใจที่ยากที่สุดของผมไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกระหว่างความดีและความชั่ว ผมมักจะรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับความชั่วร้าย การเลือกที่ยากที่สุดของผมคือ เมื่อผมต้องเลือกระหว่างความดี ดีกว่า และดีที่สุด ความรักของผมที่มีต่อพระเจ้ามักจะเอาชนะจุดอ่อนของผม และผมเลือกดีมากกว่าไม่ดี แต่ถ้าผมไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้า และไม่ยอมยกจิตใจให้พระองค์ผ่านคำอธิษฐาน ผมก็ตัดสินใจยากมากที่จะเลือกระหว่างความดีและดีที่สุด แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากที่จะทำผ่านเราในวันนี้จะทำได้ไม่มากพอ เพราะเราได้ตั้งใจไว้ที่แค่คำว่าดี แต่พระองค์ปรารถนาที่จะนำเราไปสู่​​ที่ดีที่สุด!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีสง่าราศีและผู้ทรงอำนาจ ขอทรงโปรดสอนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และขอให้ใจของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะมุ่งมั่น ไม่เพียงแต่รักพระองค์เท่านั้น แต่รู้จักน้ำพระทัยพระองค์ และมีความเข้าใจในทางของพระองค์ด้วย ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะรู้จักสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำในวันนี้ และใช้เวลาของข้าพระองค์อย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ในการทำงาน ในครอบครัวในหมู่เพื่อนๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาผู้ที่ไม่รู้จักว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น