ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเป็นยังไงผมไม่รู้ แต่สำหรับผมแล้ว มันไม่ยากเลยที่จะเลือกระหว่างดีกับชั่ว เพราะผมรู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่ว โดยเฉพาะเมื่อเรื่องชั่วๆนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งชั่วร้าย แต่สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมคือการเลือกระหว่าง สิ่งที่ดี ดีกว่า หรือดีที่สุด ส่วนใหญ่ความรักที่ผมมีต่อพระเจ้า ก็ช่วยให้ผมเอาชนะจุดอ่อนของตัวเองได้ และผมก็เลือกดีมากกว่าชั่ว แต่ถ้าผมไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้า และไม่ยอมยกจิตใจให้พระองค์ผ่านคำอธิษฐาน มันก็เป็นการยากมากที่จะเลือกระหว่างดีกับดีที่สุด แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าอยากที่จะทำผ่านเราในวันนี้ ยังไม่ได้ดังใจพระองค์ เพราะเราเลือกเอาแค่ดี แต่พระองค์หวังดีเยี่ยมจากเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เมตตาและทรงฤทธิ์ โปรดสอนแนวทางของพระองค์ และให้จิตใจของพระองค์กับข้าพเจ้า ไม่ใช่แค่ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามจะรักพระองค์เท่านั้น แต่ตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาจิตใจและแนวทางของพระองค์ด้วย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าจะทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดได้ยังไงในวันนี้ และใช้เวลาอย่างดีที่สุดในแบบที่พระองค์ต้องการ กับการทำงาน กับครอบครัว กับเพื่อนฝูง และโดยเฉพาะกับคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักพระคริสต์ว่าเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น