ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และห่วงใยผู้อื่น เราไม่ควรจะสนใจแต่เรื่อง"ของเรา" แต่ควรจะสนใจการงานของพระเจ้าและปัญหาของคนอื่นด้วย โดยเฉพาะคนเหล่านั้นที่ไร้อำนาจและไม่มีทางสู้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาของเด็กกำพร้าทั้งหลาย โปรดเพิ่มความเห็นอกเห็นใจและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนที่ถูกลืม ถูกทำร้าย ถูกริดรอนสิทธิ์ และถูกละทิ้ง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change