ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทางหนึ่งที่จะมีชีวิตโลดแล่นอยู่บนหนทางของพระองค์และมีจิตใจที่ให้กับการงานและความต้องการของพระเจ้านั้นคือการสรรเสริญพระยาห์เวห์ผู้เปี่ยมด้วยสง่าราศีตลอดเวลา ขอให้คำสรรเสริญติดอยู่ที่ริมฝีปากของเรา เป็นเสียงเพลงและข้อท่องจากพระคำ ขอให้เราบอกลูกหลานเหลนโหลนและเพื่อนๆ ของเราว่า พระเจ้าสุดแสนจะวิเศษและยอดเยี่ยมเพียงใด ให้เราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างที่ได้ทำเพื่อเรา ให้เราสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลา เพราะเรารู้แน่ว่าพระองค์อยู่กับเราเสมอ (สดุดี 139)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เป็นที่รักและเป็นนิรันดร์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญความยิ่งใหญ่และผลงานการสร้างของพระองค์ในโลกนี้ ข้าพเจ้าทึ่งในความยิ่งใหญ่และสง่าราศีของพระองค์ที่แผ่ไพศาลไปทั้วท้องฟ้า ขอบคุณสำหรับอำนาจ ความเมตตา ความสัตย์ซื่อ และพระคุณของพระองค์ที่แสดงออกมาให้เห็นทางความห่วงใยที่มีต่อคนของพระองค์ และการส่งพระบุตรมาตามที่พระองค์สัญญา พระองค์สุดยอดและยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่จริงๆ ขอบคุณที่รักข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น