ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ส่วนมากคนที่อ่านข้อความนี้จากอินเตอร์เน็ต อาจจะรู้สึกแปลกๆ แต่ในกลุ่มผู้ที่ศึกษาเรื่องการข่มเหงอย่างลึกซึ้งจะรู้ว่าในประวัติศาสตร์คริสเตียน ผู้เชื่อในพระคริสต์ ต้องอดทนต่อการข่มเหงอย่างมาก สำหรับพวกเราที่อยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบาย ที่ที่สังคมยอมรับความเชื่อของคริสเตียน แม้ว่าจะถูกมองว่าคริสเตียนเป็นอะไรที่ "คร่ำครึ" หรือเข้าไม่ถึง แต่เราก็ควรรู้สึกขอบคุณที่ชีวิตของเราแตกต่างจากคนอื่นๆในสังคมที่เราอยู่ ถึงแม้เขาจะไม่นิยมชมชอบเราเท่าไหร่นักก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรอธิษฐานให้ผู้เชื่อคนอื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังถูกข่มเหงเพราะความเชื่อด้วย

Thoughts on Today's Verse...

For most who can read this Internet message, the sentiments of this verse seem foreign. But among those who closely study persecution, believers in Christ are enduring perhaps the greatest amount of persecution in the history of Christianity. For those of us who live in cozy places where belief is tolerated and Christians are just considered "unhip" or a bit out of touch, we need to be thankful that our lives make enough of a distinction from our culture to be noticed, even if it's a bit unfavorable. But at the same time, we need to pray for other believers throughout the world who are undergoing the wrath of hell for the faith.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้ไถ่ ผู้ยิ่งใหญ่ มีหลายคนที่ร้องเรียกชื่อของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระเยซู ผู้ที่ต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงในทุกๆวัน ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าพวกเขาจะไม่ท้อแท้และสิ้นหวัง ข้าพเจ้าอธิษฐานที่พระองค์จะช่วยให้พวกเขาข้ามพ้นเวลาแห่งการข่มเหงนี้ไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความทุกข์ที่พวกเขาต้องเจอะเจอนี้กลายเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซู และความจงรักภักดีของเราที่มีต่อพระองค์ อธิษฐานในนามที่มีค่าและบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Great Deliverer, we have many who call on your name with faith in Jesus who face persecution and hardship every day. I pray that they will not lose heart and give up their confidence. I pray that you will bring deliverance from this time of persecution. I pray that their sufferings will be the source of powerful witness so others will come to see the great value of Jesus and our allegiance to him. This I pray in Jesus' precious and holy name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 5:11-12

ความคิดเห็น