ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ส่วนมากคนที่อ่านข้อความนี้จากอินเตอร์เน็ต อาจจะรู้สึกแปลกๆ แต่ในกลุ่มผู้ที่ศึกษาเรื่องการข่มเหงอย่างลึกซึ้งจะรู้ว่าในประวัติศาสตร์คริสเตียน ผู้เชื่อในพระคริสต์ ต้องอดทนต่อการข่มเหงอย่างมาก สำหรับพวกเราที่อยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบาย ที่ที่สังคมยอมรับความเชื่อของคริสเตียน แม้ว่าจะถูกมองว่าคริสเตียนเป็นอะไรที่ "คร่ำครึ" หรือเข้าไม่ถึง แต่เราก็ควรรู้สึกขอบคุณที่ชีวิตของเราแตกต่างจากคนอื่นๆในสังคมที่เราอยู่ ถึงแม้เขาจะไม่นิยมชมชอบเราเท่าไหร่นักก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรอธิษฐานให้ผู้เชื่อคนอื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังถูกข่มเหงเพราะความเชื่อด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระผู้ไถ่ ผู้ยิ่งใหญ่ มีหลายคนที่ร้องเรียกชื่อของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระเยซู ผู้ที่ต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงในทุกๆวัน ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าพวกเขาจะไม่ท้อแท้และสิ้นหวัง ข้าพเจ้าอธิษฐานที่พระองค์จะช่วยให้พวกเขาข้ามพ้นเวลาแห่งการข่มเหงนี้ไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความทุกข์ที่พวกเขาต้องเจอะเจอนี้กลายเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซู และความจงรักภักดีของเราที่มีต่อพระองค์ อธิษฐานในนามที่มีค่าและบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น