ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แน่นอนว่าพระเจ้าเกลียดชังความรุนแรง การดูถูก และการใช้อำนาจในทางที่ผิด เพื่อบงการหรือข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า พระองค์จงเกลียดจงชังความชั่วร้ายที่เกิดจากคนที่มีอำนาจคอยตามรังแกรังควานผู้ที่อ่อนแอและไร้อำนาจ ดังนั้นเราควรจะลงมือทำอะไรสักอย่างจากสิ่งที่เรามี เพื่อแสดงให้คนที่อ่อนแอไร้อำนาจเห็นว่า ยังมีพระเจ้าแห่งความรักอยู่

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดมอบจิตใจที่รังเกียจการใช้อำนาจและความมั่งคั่งในทางที่ผิด ขอบคุณพระองค์ ที่ส่งพระเยซูมาเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ในเวลาที่ข้าพเจ้าอ่อนแรง ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรอด (โรมัน 5: 5-11) โปรดมอบจิตใจที่เป็นเหมือนอย่างพระเยซูให้กับข้าพเจ้าด้วย ตอนที่ข้าพเจ้าเห็นคนอื่นกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ อธิษฐานในนามของพระเยซูองค์พระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น