ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่เราแค่ร้องเพลงคนเดียวและพระเจ้าชอบเพลงของเราก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับ แต่จะดีมากกว่านี้อีก ถ้าเราร่วมร้องเพลงสรรเสริญกับคนอื่นๆ และให้เราร่วมกันอยู่ในความรัก ความอัศจรรย์ในการสรรเสริญพระองค์ด้วยกัน ขอให้เราหาผู้เชื่อคนอื่นๆและร่วมกันสรรเสริญพระเจ้า ให้เราออกไปหาผู้เชื่อคนอื่นๆทั่วโลก ให้มาถวายเกียรติแด่องค์เจ้าชีวิตด้วยกัน เมื่อมีเป็นหลายร้อยหลายพันคน เราก็จะแข็งแกร่งขึ้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความเมตตา ขอทรงโปรดชอบพระทัยในการสรรเสริญของข้าพระองค์และการที่ข้าพระองค์พยายามที่จะเข้าร่วมกับคนอื่นๆ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษความบาปของข้าพระองค์ และความผิดพลาดต่างๆ ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ที่จะเป็นพยานที่มีชีวิตถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น