ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเติบโตมาในครอบครัวที่มีลูกชายสามคน พ่อผมมีทฤษฎีว่า เด็กผู้ชายแต่ละคนจะต้องมีการทำงานหนักเพื่อเผาผลาญฮอร์โมนทุกวัน ถ้ามีวันไหนที่ไม่ได้เผาผลาญมัน ก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่ในบ้านอย่างมีความสุข พ่อไม่จำเป็นต้องท่องจำสุภาษิต 19:15 เลย— เพราะมันอยู่ในสายเลือดของเขาอยู่แล้ว ตอนที่เริ่มโตขึ้นมา ผมไม่ชอบที่จะทำงานหนักเลย ผมรู้ว่าคำว่า "งานหนัก" ไม่ได้เอาไว้พูดเล่นๆ แต่มันหนักจริงๆ และผมก็พอใจที่จะเป็นคนอ้อยอิ่ง (คำนี้ที่รัฐเท็กซัสตะวันออกใช้ ก็เป็นคำเดียวกับที่กษัตริย์โซโลมอนใช้ คือขี้เกียจ และเกียจคร้าน) แต่เมื่อผมมีอายุมากขึ้น ผมถึงได้รู้ว่าการทำงานหนักด้วยมือเกิดประโยชน์หลายอย่าง แต่เป็นคนอ้อยอิ่งไร้ประโยชน์สิ้นดี

Thoughts on Today's Verse...

I was raised in a family with three boys. Dad had a theory: A certain amount of testosterone had to be burned off by each boy every day. If it weren't burned off daily, the house would quickly become unlivable. Dad didn't have to memorize Proverbs 19:15 — it was embedded in his DNA! Growing up, I didn't appreciate the importance of hard work. I knew they didn't call it "hard" by accident! I was content to be a lollygagger (in East Texan English, that's Solomon's ol' lazy, shiftless man). As I've grown older, I've found that working hard with my hands has many redeeming qualities and being a lollygagger has none!

คำอธิษฐาน

เอลชัดดาย พระเจ้าผู้อยู่เหนือทุกสิ่ง โปรดสอนข้าพเจ้า ที่จะรู้จักแบ่งเวลาทำงานและพักผ่อนอย่างลงตัวและพอเหมาะ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ และแสดงให้เห็นกฎแห่งพระคุณที่ครอบครองใจและเวลาของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

El Shaddai, God over all things, please teach me the balance between work and rest. Help me to balance both, so that I can bring you honor and display your gracious rule over my heart and my time. In the name of Jesus I ask this. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 19:15

ความคิดเห็น