ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ดีจังเลย ที่รู้ว่าพระเจ้ารักเสียงเพลงที่เราร้องเดี่ยวๆ แต่มันยิ่งดีกว่านั้นอีกถ้าเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปพร้อมๆกันกับพี่น้องคนอื่นๆ แล้วเคลิ้มไปกับเนื้อร้องที่สรรเสริญถึงความอัศจรรย์ วันนี้ให้เราไปหาผู้เชื่อคนอื่นๆแล้วเชิญชวนกันมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากันเถอะ มีพี่น้องเราที่เข้มแข็งเป็นพันเป็นหมื่นจากทั่วโลก ให้เราออกไปหาและเชิญชวนพวกเขาให้มาร่วมร้องเพลงถวายเกียรติให้กับองค์เจ้าชีวิตของเรากัน

Thoughts on Today's Verse...

Isn't it good that we can sing alone and know God loves our song! Isn't it even better that we can join others in songs of praise and lose ourselves in wonder, love, and praise! Let's spend today finding other believers and praising God together. All around the world, hundreds of thousands strong, let's reach out to other believers and ask them to join us in glorifying the Lord!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความเมตตา ขอให้การสรรเสริญและความพยายามที่จะเข้าร่วมกับคนอื่นๆ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ทำให้พระองค์พอใจด้วย โปรดยกโทษให้กับความผิดบาป และการพลาดพลั้งหลงไปทำผิด โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะทำให้คนอื่นเห็นถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทางชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and merciful God, please be pleased with my praise and my attempts to join others in bringing you glory. Forgive me for sins, slips, and slights. Empower me to be a living witness to your magnificent grace. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 34:3

ความคิดเห็น