ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ดีจังเลย ที่รู้ว่าพระเจ้ารักเสียงเพลงที่เราร้องเดี่ยวๆ แต่มันยิ่งดีกว่านั้นอีกถ้าเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปพร้อมๆกันกับพี่น้องคนอื่นๆ แล้วเคลิ้มไปกับเนื้อร้องที่สรรเสริญถึงความอัศจรรย์ วันนี้ให้เราไปหาผู้เชื่อคนอื่นๆแล้วเชิญชวนกันมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากันเถอะ มีพี่น้องเราที่เข้มแข็งเป็นพันเป็นหมื่นจากทั่วโลก ให้เราออกไปหาและเชิญชวนพวกเขาให้มาร่วมร้องเพลงถวายเกียรติให้กับองค์เจ้าชีวิตของเรากัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความเมตตา ขอให้การสรรเสริญและความพยายามที่จะเข้าร่วมกับคนอื่นๆ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ทำให้พระองค์พอใจด้วย โปรดยกโทษให้กับความผิดบาป และการพลาดพลั้งหลงไปทำผิด โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะทำให้คนอื่นเห็นถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านทางชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น