ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เร็วๆนี้คุณได้แสวงหาพระยาหเวห์หรือเปล่า มีหลายคนที่ตั้งใจจะอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับพระเจ้าในอาทิตย์ที่ผ่านมา คุณได้ลงมือทำอะไรไปแล้วบ้างกับความตั้งใจนั้น พระเจ้าสัญญาว่าจะให้สติปัญญากับคนที่ขออย่างไม่สงสัยเลย เร็วๆนี้คุณได้ขอสติปัญญาจากพระองค์หรือเปล่า ขอให้เรามาร่วมใจกัน ผ่านทางความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาแสวงหาพระบิดาเพื่อที่จะได้ถวายเกียรติให้กับพระองค์ และได้สัมผัสถึงพระพรที่ได้อยู่ต่อหน้าพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Have you sought the LORD lately? Many of us made a commitment to turn all of our lives over to him last week; how have you done at that commitment? God promises wisdom to those who ask and don't doubt. Have you asked for wisdom recently? Let's join our hearts together, and with the Spirit's help, let's seek our Father so that we can honor and glorify him, finding our blessing in his presence.

คำอธิษฐาน

ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พระบิดาและพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ สิ้นสุดความคิด และสิ้นสุดกำลัง ข้าพเจ้าอยากรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้ง ข้าพเจ้าอยากจะเดินตามการนำและทำตามใจพระองค์อย่างเต็มที่ โปรดอยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Majesty on high, the Holy One of Israel, my Father and my God, I seek you with all my heart, mind, soul, and strength. I want to know you more completely. I want to fully respond to your leading and your will in my life. Be near me today. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 34:4

ความคิดเห็น