ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เร็วๆนี้คุณได้แสวงหาพระยาหเวห์หรือเปล่า มีหลายคนที่ตั้งใจจะอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับพระเจ้าในอาทิตย์ที่ผ่านมา คุณได้ลงมือทำอะไรไปแล้วบ้างกับความตั้งใจนั้น พระเจ้าสัญญาว่าจะให้สติปัญญากับคนที่ขออย่างไม่สงสัยเลย เร็วๆนี้คุณได้ขอสติปัญญาจากพระองค์หรือเปล่า ขอให้เรามาร่วมใจกัน ผ่านทางความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาแสวงหาพระบิดาเพื่อที่จะได้ถวายเกียรติให้กับพระองค์ และได้สัมผัสถึงพระพรที่ได้อยู่ต่อหน้าพระองค์

คำอธิษฐาน

ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พระบิดาและพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ สิ้นสุดความคิด และสิ้นสุดกำลัง ข้าพเจ้าอยากรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้ง ข้าพเจ้าอยากจะเดินตามการนำและทำตามใจพระองค์อย่างเต็มที่ โปรดอยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น