ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในความเป็นจริง พระเจ้าอยู่ใกล้กับผู้ที่แสวงหาพระองค์จากใจจริงเสมอ ปัญหาคือตัวเราเองที่ค่อยๆห่างเหินไปจากพระองค์ เลิกสนใจ และทอดทิ้งพระองค์ไป ดังนั้น ให้พวกเรามาแสวงหาพระองค์ รับพระคุณและความช่วยเหลือจากพระองค์กัน โดยรู้ว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้อย่างแท้จริง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ ในเวลานี้ที่ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น และอยากให้พระองค์รู้จักข้าพเจ้าในฐานะพ่อที่อ่อนโยนต่อลูก ส่วนข้าพเจ้าก็เป็นลูกที่ไว้วางใจในตัวพ่อที่อ่อนโยนท่านนี้อย่างเต็มที่ ข้าแต่พระบิดา โปรดอย่าเป็นแค่พระเจ้าของข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ได้โปรดเป็นความจริงสำหรับข้าพเจ้าในแบบที่เหนือคำบรรยายด้วย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความใกล้ชิดและการสถิตอยู่ของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น