ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะเอาใครมาเปรียบกับผู้ที่ไม่สามารถเทียบเทียมได้หรือ คุณจะเข้าใจสิ่งสิ่งที่เป็นนิรันดร์ด้วยใจที่แสนจะจำกัดได้หรือ เมื่อแก่นแท้ของความสง่างามคือพระเจ้าที่เราจดจ่ออยู่ คุณจะพูดถึงอะไรที่จะสง่างามกว่านี้ได้อีกหรือ พระเจ้าทำให้ความเก่งกาจของเราหมดท่าไป สง่าราศีของพระเจ้าก็เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกินกว่าความฝันอันสุดเหวี่ยงของเราจะไปถึง พระองค์อยู่เหนือกว่าสิ่งที่เราจะรู้หรือเชื่อได้ อย่างไรก็ตามความอัศจรรย์เหนืออัศจรรย์ทั้งปวงของพระองค์คือ พระองค์ยอมลดตัวมาเป็นเด็กทารก ที่พ่อแม่ห่อไว้ในผ้าอ้อมด้วยความรัก วางอยู่ในรางหญ้าเพราะไม่มีห้องว่างในโรงเตี๊ยม บางทีความยิ่งใหญ่ที่สุดของการอัศจรรย์ทั้งสิ้น ไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่เลิศเลอหรือสวยหรู แต่เป็นแค่นิ้วเล็กๆของทารกที่กุมนิ้วของเราไว้ มันช่างจับใจเราเหลือเกิน

Thoughts on Today's Verse...

With whom do you compare the incomparable? How do you grasp the infinite with a finite mind? When the quintessence of majesty is the God you contemplate, how can you ever speak of majesty about anything else? God exhausts our superlatives. God's glory bewilders our imaginations. God's greatness exceeds our wildest dreams. He is beyond what we can know or believe. Yet the Wonder of all his wonders is simply this: he limited himself to a baby, swaddled by loving parents in strips of cloth, and placed in a feed trough because there was no room for them in the inn. Sometimes the greatest of all wonders are not the ones that require our biggest and best words. Sometimes the greatest of all wonders wrap their tiny fingers around our own and capture our hearts.

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่มีวันเข้าใจความรักอันเหลือเชื่อของพระองค์ที่มีต่อพวกเราและต่อตัวข้าพเจ้าได้หรอก ไม่น่าเชื่อว่าพระองค์ได้เกิดมาเป็นเด็กทารกเยซูในโลกนี้ ข้าพเจ้าขอเลียนแบบพวกโหราจารย์ ที่ก้มกราบและนมัสการพระองค์คือพระเยซูเจ้าและพระบิดาผู้ที่ส่งพระองค์มา ข้าแต่ พระเจ้า จะมีใครเหมือนพระองค์หรือเปรียบกับพระองค์ได้ ไม่มีแน่ แต่เรารู้ว่าเป็นเพราะพระคุณของพระองค์ เราถึงได้เข้ามาใกล้ชิดพระองค์ได้ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญสำหรับความยิ่งใหญ่และสำหรับรางหญ้าของพระองค์ ขอพระองค์ได้รับเกียรติ พระเยซูผู้เลอค่า และขอสรรเสริญในนามของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

I do not know how to understand your incredible love for us, yes even for me. How could you enter our world in baby Jesus? Like the Magi, I bow and worship you, Lord Jesus, and our Father who sent you. Who is like you, O God? Nobody is even close. Yet for some reason known only to your grace, you have brought us close. I praise you for your majesty and I praise you for your manger. To your glory, precious Jesus, and in your name, I offer this praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อพยพ 15:11

ความคิดเห็น