ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะเอาใครมาเปรียบกับผู้ที่ไม่สามารถเทียบเทียมได้หรือ คุณจะเข้าใจสิ่งสิ่งที่เป็นนิรันดร์ด้วยใจที่แสนจะจำกัดได้หรือ เมื่อแก่นแท้ของความสง่างามคือพระเจ้าที่เราจดจ่ออยู่ คุณจะพูดถึงอะไรที่จะสง่างามกว่านี้ได้อีกหรือ พระเจ้าทำให้ความเก่งกาจของเราหมดท่าไป สง่าราศีของพระเจ้าก็เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกินกว่าความฝันอันสุดเหวี่ยงของเราจะไปถึง พระองค์อยู่เหนือกว่าสิ่งที่เราจะรู้หรือเชื่อได้ อย่างไรก็ตามความอัศจรรย์เหนืออัศจรรย์ทั้งปวงของพระองค์คือ พระองค์ยอมลดตัวมาเป็นเด็กทารก ที่พ่อแม่ห่อไว้ในผ้าอ้อมด้วยความรัก วางอยู่ในรางหญ้าเพราะไม่มีห้องว่างในโรงเตี๊ยม บางทีความยิ่งใหญ่ที่สุดของการอัศจรรย์ทั้งสิ้น ไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่เลิศเลอหรือสวยหรู แต่เป็นแค่นิ้วเล็กๆของทารกที่กุมนิ้วของเราไว้ มันช่างจับใจเราเหลือเกิน

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่มีวันเข้าใจความรักอันเหลือเชื่อของพระองค์ที่มีต่อพวกเราและต่อตัวข้าพเจ้าได้หรอก ไม่น่าเชื่อว่าพระองค์ได้เกิดมาเป็นเด็กทารกเยซูในโลกนี้ ข้าพเจ้าขอเลียนแบบพวกโหราจารย์ ที่ก้มกราบและนมัสการพระองค์คือพระเยซูเจ้าและพระบิดาผู้ที่ส่งพระองค์มา ข้าแต่ พระเจ้า จะมีใครเหมือนพระองค์หรือเปรียบกับพระองค์ได้ ไม่มีแน่ แต่เรารู้ว่าเป็นเพราะพระคุณของพระองค์ เราถึงได้เข้ามาใกล้ชิดพระองค์ได้ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญสำหรับความยิ่งใหญ่และสำหรับรางหญ้าของพระองค์ ขอพระองค์ได้รับเกียรติ พระเยซูผู้เลอค่า และขอสรรเสริญในนามของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น