ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะที่เป็นนักเทศน์ ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีส่วนร่วมในหลายๆเหตุการณ์ที่สำคัญๆในชีวิตของคนหลายคน ไม่ว่าจะดีหรือร้าย การที่จะไปอยู่ในจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของใครสักคน มันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่ยากสุดๆ อย่างในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตาย ข้อพระคัมภีร์แบบนี้แหละ ที่ให้กำลังใจผมมากและทำให้ผมคิดได้ว่านี่แหละเป็นเหตุที่ผมยอมมาทำงานที่แสนจะท้าทายนี้ตามคำชวนของพระองค์ พระเจ้าได้ทำให้พระคำข้อนี้เป็นจริง และเราก็ได้เห็นมันเกิดขึ้นแล้ว คือพระองค์สัญญาอะไรไว้ พระองค์ก็จะทำให้สำเร็จ อย่างเช่น เริ่มแรกพระองค์ช่วยกู้คนของพระองค์ออกจากอียิปต์ แล้วสุดท้ายพระองค์ก็ได้นำพวกเขาเข้าสู่แผ่นดินที่พระองค์ได้สัญญานั้น ต่อไปนี้ เราจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระคำข้อนี้เป็นจริงมากขึ้น เพราะเราเห็นตัวอย่างนี้แล้ว เราก็ยิ่งน่าจะเชื่อถือในคำพูดของพระองค์ได้มากขึ้น เพราะพระเจ้าได้รักษาคำพูดที่ให้กับคนอิสราเอล ทำให้เรายิ่งมั่นใจได้มากขึ้นไม่ใช่หรือ ที่จะพูดว่า "ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์จะนำเราไปยังที่อาศัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์"

Thoughts on Today's Verse...

As a minister, I am privileged to be present at many of the most important events in people's lives. Good or bad, to be there at the crossroads of life is a sacred trust. In those moments that are hardest, dying and death, verses like this one fill my heart with strength and remind me why I answered a call to serve in waters way above my head. God's promise here is a great reminder that what he began when he redeemed his people out of Egypt, he would also complete by bringing them into the Promised Land. Now, we can hear a more powerful promise behind these words. We can find it even more reasonable to trust them. God did what he said for Israel. Since he did for them, can't we say with confidence, "I know you will guide us to your holy dwelling?"

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน พระองค์ได้นำข้าพเจ้ารอดพ้นช่วงที่แสนจะทุกข์ยากลำบากมาได้อย่างปลอดภัย ในเวลานี้ที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะอยู่เพื่อพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแท้จริงว่าพระองค์กำลังนำข้าพเจ้าไปยังที่อาศัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ แต่ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า บางครั้งเมื่อเจอกับความทุกข์ยากลำบาก ความเชื่อก็ถดถอยลง ข้าแต่ พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเกิดความกล้าด้วย เหมือนกับที่พระองค์ได้ทำกับโมเสสคนขี่ลังเลและโยชูวาคนที่ขาดประสบการณ์ พระเจ้าที่รัก โปรดใช้ข้าพเจ้าให้ไปช่วยคนอื่นๆ ให้ได้พบเจอกับคำสัญญาของพระองค์ และเจอหนทางกลับบ้านไปหาพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Tender Shepherd, you have led me through some very difficult times and brought me safely through. Now as I seek to live for you, please make your presence known. I truly believe that you are guiding me to your holy dwelling, but sometimes, I must confess, the way becomes difficult and faith becomes hard. Renew my courage, O Lord, just as you did with reluctant Moses and untested Joshua. Then, dear Lord, please use me to help others find your promise and their way home to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อพยพ 15:13

ความคิดเห็น