ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะที่เป็นนักเทศน์ ผมได้รับโอกาสพิเศษที่จะมีส่วนในหลายเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดี การที่ผมได้อยู่ที่นั้นที่ทางแยกของชีวิตของใครสักคน ถือเป็นความไว้วางใจที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลาเหล่านั้นที่เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุด เป็นช่วงเวลาแห่งความตาย ข้อพระคัมภีร์แบบนี้เติมเต็มหัวใจของผมให้มีความเข้มแข็ง และเตือนผมว่าทำไมผมตอบรับการทรงเรียกให้ทำหน้าที่ที่ยาก สัญญาของพระเจ้าที่กล่าวไว้ในที่นี้เป็นสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์เริ่มต้นไว้ เมื่อพระองค์ไถ่คนของพระองค์ออกจากอียิปต์ พระองค์จะทำให้สัญญาเสร็จสมบูรณ์ โดยการนำพวกเขาเข้าไปในดินแดนพันธสัญญา ตอนนี้เรารู้จักสัญญาที่มีพลังมากที่อยู่เบื้องหลังถ้อยคำเหล่านี้ เราไว้วางใจในถ้อยคำเหล่านี้ได้ พระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่พระองค์กล่าวไว้สำหรับอิสราเอล ลองดูสิ่งที่พระองค์ได้ทำสำหรับพวกเขาสิ แล้วเราจะไม่มั่นใจที่จะพูดหรือครับ "ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะนำเราไปยังที่ที่บริสุทธิ์ของพระองค์?"

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน พระองค์ได้ทรงนำข้าพระองค์ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก และนำข้าพระองค์ผ่านมาได้อย่างปลอดภัย ในเวลานี้ข้าพระองค์พยายามที่จะอยู่เพื่อพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วย ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะนำข้าพระองค์ไปยังที่บริสุทธิ์ของพระองค์ แต่ข้าพระองค์ต้องสารภาพว่าบางครั้งหนทางก็ดูลำบาก และยากที่จะอยู่ในความเชื่อ โอ พระเจ้า ขอทรงฟื้นฟูความกล้าหาญของข้าพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทำกับโมเสสและโยชูวา พระเจ้าที่รัก ขอโปรดใช้ให้ข้าพระองค์ไปช่วยคนอื่นๆ ที่พวกเขาจะพบสัญญาของพระองค์ และทางกลับบ้านไปหาพระองค์ของพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น