ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องของความเชื่อในบางมุม ก็เกินกว่าที่จะอธิบายได้ แต่สัมผัสและรู้ได้โดยการกระทำ ลองชิมองค์เจ้าชีวิตดูสิ ลองเข้ามาสัมผัสถึงความดีของพระองค์ พึ่งพาในพระคุณของพระองค์ เข้ามาลี้ภัยในความเป็นห่วงเป็นใยของพระองค์ เราได้รับพระพรจริงๆ ที่รู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ๆ และสามารถลี้ภัยในพระองค์จากภัยร้ายแรงในชีวิตและจากความตายที่สุดแสนจะน่ากลัวนั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ดีขึ้น ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดเปิดใจของข้าพเจ้า เพื่อจะได้ฝากชีวิตให้กับพระองค์ดูแลอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น โปรดเปิดตาข้าพเจ้าที่จะเห็นว่าพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความรักความเมตตาขนาดไหน ไม่ใช่เพื่อให้ข้าพเจ้าประทับใจ แต่เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนร่วมในพระคุณนั้น ขอบคุณสำหรับความดีงามของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น