ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวเท่านั้น นอกนั้นเป็นพระเทียมเท็จ เป็นได้แค่ผู้เสแสร้งแอบอ้างบัลลังก์ขององค์ผู้ชอบธรรมองค์นั้น ก็เหมือนกับชาวเมืองเอเธนส์ ในหนังสือกิจการบทที่ 17 พวกเขาได้เอารูปเคารพแล้วรูปเคารพเล่า มาวางเรียงรายกันในที่ที่ควรเก็บไว้ให้กับพระเจ้าเท่านั้น แต่เราต้องไม่ทำอย่างนั้น เราต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่เปล่งรัศมีของพระเจ้าแห่งความยุติธรรม ความชอบธรรม ความเมตตาและพระคุณออกมาให้คนเห็น เราสามารถสะท้อนความบริสุทธิ์ของพระองค์ แบ่งปันความหวังกับผู้หลงหาย และทำให้โลกนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น อย่ารอช้า ให้เรามาเริ่มกันเลยในวันนี้

Thoughts on Today's Verse...

There is only one true God. All others are false, mere pretenders to the throne of the Righteous One. Yet like the Athenians in Acts 17, our world continues to place idol after idol in the place that should be reserved for God alone. But, we can be different! We can live as radiant examples of the God of justice, righteousness, mercy, and grace. We can reflect his holiness, share his hope for the lost, and truly make a huge difference in our world. So let's get started doing it — today!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด อับบาพ่อของข้าพเจ้า ขอบคุณมากสำหรับของขวัญอันสุดยอดแห่งพระคุณของพระองค์ และความรู้สึกที่ได้รับการไถ่แล้วที่พระองค์ใส่ไว้ในใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์สามารถใช้ข้าพเจ้าทำงานของพระองค์ในโลกนี้และถวายเกียรติให้กับพระองค์ โปรดใช้ข้าพเจ้าเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Most High God, my Abba Father, thank you so much for the incredible gift of your grace and the sense of redemptive purpose you have placed within my life. I know that you can use me to do your work in your world and to your glory. Please do! In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เยเรมีย์ 10:10

ความคิดเห็น