ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันไม่ม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับว่า พระเจ้าสูงสุดของจักรวาลจะรักเราอย่างมากมาย และพระองค์ก็ยังได้แสดงให้เห็นความรักของพระองค์สำหรับเราในอดีตที่ผ่านมาโดยทางพระเยซู พระองค์จะแสดงความรักของเพระองค์ที่มีต่อเราอย่างมากอีกครั้งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา ไม่ใช่การมาเพื่อให้ชีวิตของพระองค์แก่เรา แต่มาเพื่อให้เรามีชีวิตร่วมกับพระองค์ มาเถิด ขอพระองค์ พระผู้เลี้ยง ทรงเสด็จมา

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณที่ทำให้อิสราเอลเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ส่งพระเยซูให้มาเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้ซึ่งเสียสละชีวิตของพระองค์เองให้ข้าพระองค์ ขอทรงโปรดรับจิตใจที่มุ่งมั่นและการกระทำในชีวิตของข้าพระองค์ ให้เป็นเหมือนเครื่องถวายบูชาสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น