ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันเหลือเชื่อจริงๆ ที่พระเจ้าสูงสุดของจักรวาลจะรักเราอย่างมากล้น ใช่แล้ว ถึงแม้ว่าพระองค์จะเคยแสดงความรักของพระองค์กับเราแล้วในอดีตผ่านทางพระเยซู แต่พระองค์ก็จะแสดงความรักอย่างเหลือล้นอีกครั้งเมื่อพระเยซูกลับมา คราวนี้ไม่ใช่มาสละชีวิตให้กับเราแล้ว แต่มาใช้ชีวิตร่วมกับเรา เชิญมาเถิด ผู้เลี้ยงที่น่ารัก มาเร็วๆเถิด ดู วีดีโอ ของคุณฟิวแวร์ ได้จากด้านล่างนี้ มีทั้งการนมัสการตามบ้านในอาทิตย์นี้ ToGather และวีดีโอ ToGather ทั้งหมด

Thoughts on Today's Verse...

Isn't it absolutely unbelievable that the Supreme God of the universe would love us so generously! Yet he has shown his love for us in the past through Jesus. He will dramatically show his love for us again when Jesus returns — not to give his life for us, but to share his life with us! Come, sweet Shepherd, come!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบคุณที่ได้เปิดเผยตัวให้คนอิสราเอลเห็นในฐานะผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูให้มาเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้สละชีวิตของพระองค์เองให้ข้าพเจ้า ตอนนี้ ขอโปรดรับจิตใจที่มุ่งมั่นและการกระทำในชีวิตของข้าพเจ้า ที่จะเป็นเครื่องบูชาขอบคุณ และสรรเสริญพระองค์ ในทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Heavenly Father, thank you for revealing yourself to Israel as the Great Shepherd. Thank you for sending Jesus to be the Good Shepherd who sacrificed his life for me. Now please accept the commitment of my heart and the actions of my life to be a sacrifice of thanks and praise to you for all that you have done. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 10:11

ความคิดเห็น