ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันเหลือเชื่อจริงๆ ที่พระเจ้าสูงสุดของจักรวาลจะรักเราอย่างมากล้น ใช่แล้ว ถึงแม้ว่าพระองค์จะเคยแสดงความรักของพระองค์กับเราแล้วในอดีตผ่านทางพระเยซู แต่พระองค์ก็จะแสดงความรักอย่างเหลือล้นอีกครั้งเมื่อพระเยซูกลับมา คราวนี้ไม่ใช่มาสละชีวิตให้กับเราแล้ว แต่มาใช้ชีวิตร่วมกับเรา เชิญมาเถิด ผู้เลี้ยงที่น่ารัก มาเร็วๆเถิด ดู วีดีโอ ของคุณฟิวแวร์ ได้จากด้านล่างนี้ มีทั้งการนมัสการตามบ้านในอาทิตย์นี้ ToGather และวีดีโอ ToGather ทั้งหมด

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบคุณที่ได้เปิดเผยตัวให้คนอิสราเอลเห็นในฐานะผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่ส่งพระเยซูให้มาเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้สละชีวิตของพระองค์เองให้ข้าพเจ้า ตอนนี้ ขอโปรดรับจิตใจที่มุ่งมั่นและการกระทำในชีวิตของข้าพเจ้า ที่จะเป็นเครื่องบูชาขอบคุณ และสรรเสริญพระองค์ ในทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น