ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ จะมีบทบาทหน้าที่อะไรทีสำคัญไปกว่านี้อีกหรือ ให้เราแน่ใจว่าในชีวิตที่สับสนวุ่นวายนี้ เราจะไม่ลืมสิ่งสำคัญที่สุดที่พระเจ้าให้ไว้กับเราในฐานะที่เป็นทั้งพ่อแม่ ครูและเพื่อน ที่เราจะทำในชีวิตของลูกๆหลานๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระอาจารย์ใหญ่ พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดและผู้ค้ำจุนของข้าพเจ้า โปรดให้ใจของข้าพเจ้าจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ นั่นก็คือชีวิตของลูกๆที่พระองค์ฝากให้กับข้าพเจ้าดูแลนั้น ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น