ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้ช่างเป็นคำกล่าวท้าทายที่สวยงามจริงๆ สิ่งที่ทำให้ดูสวยงามมากขึ้นไปอีกก็คือ พระสัญญาที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไถดินที่ว่างเปล่าในจิตใจของเราเมื่อเราแสวงหาพระองค์ พระองค์จะเทพระพรและความชอบธรรมมาสู่เราเมื่อเราไล่ตามความชอบธรรมของพระองค์

คำอธิษฐาน

องต์เจ้าชีวิตสูงสุด ขอทรงโปรดใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้จิตใจของข้าพระองค์บริสุทธิ์และได้รับการฟื้นฟู เพื่อที่จิตใจที่แข็งกระด้างนั้นจะอ่อนลงและเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระองค์ และมีความรักความเมตตาต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย ขอทรงโปรดทำให้จิตใจของข้าพระองค์เป็นที่บริสุทธิ์สำหรับพระวิญญาณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น