ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อมีสิ่งที่ยากลำบาก ผมมักจะเรียกหาพระเจ้าและพึ่งพาความเมตตาและพระคุณของพระองค์ พระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดของผม แต่ผมต้องขอสารภาพว่าเวลาที่ผมได้รับพระพร และสิ่งต่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ผมก็เป็นเหมือนคนอิสราเอล และลืมที่จะตระหนักว่าพระพรทั้งหมดและทุกโอกาสที่ผมได้รับมาเพราะพระคุณของพระองค์ ในเวลาที่มีความสุขและความสำเร็จ ผมต้องเรียนรู้ที่จะระลึกถึงพระองค์และไม่ไว้วางใจในปัญญาและกำลังของตัวเอง เมื่อสิ่งต่างๆดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดี!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ทุกสิ่งที่ดีที่ข้าพระองค์มีในชีวิตได้มาเพราะพระองค์ ครอบครัว การปกป้อง การที่ข้าพระองค์มีค่า ความสำเร็จที่ข้าพระองค์มี ความหวัง ความรอดที่ข้าพระองค์ได้รับ และอนาคตที่ข้าพระองค์รอคอยทั้งหมดที่จะเป็นของข้าพระองค์ เพราะพระคุณของพระองค์ ไม่ใช่จากตัวข้าพระองค์เอง ขอบพระคุณ! ขอบพระคุณในพระนามพระเยซ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น