ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นคนชอบธรรมเพราะพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าไม่ลืมเราเพราะพระองค์นั้นสัตย์ซื่อ และฟังเสียงร้องเรียกให้ช่วยของเรา เราได้รับการอวยพระพรเพราะพระเจ้าคือพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่เห็นความเดือดร้อนของข้าพเจ้า ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของข้าพเจ้า และตอบคำอธิษฐานของข้าพเจ้า และยังลงมาเพื่อช่วยกู้ ปลอบประโลมและอวยพรข้าพเจ้าอีกด้วย ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change