ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าให้เราแต่ละคนมีอิทธิพลต่อชีวิตคนอื่น ไม่ว่าจะในทางที่ดีหรือไม่ดี ก็เหมือนกับที่เราแต่ละคนก็ได้รับอิทธิพลจากคนอื่นๆเหมือนกัน ซึ่งบางคนก็ช่วยทำให้เราเห็นและเอาชนะปัญหาหรือข้อบกพร่องของเราได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราไม่ยอมรับการถูกทำโทษหรือคำตักเตือน เราไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวเองเท่านั้น แต่เรายังนำให้คนอื่นหลงผิดด้วย การเลือกที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใด ไม่เพียงแต่มีผลต่อชีวิตเราเท่านั้น แต่มีผลอย่างมากต่อชีวิตคนอื่นด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้กับความหยิ่งผยองที่โง่เขลาและความขี้เกียจที่ไม่ฟังความจริงและสติปัญญาของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกถ่อมใจที่รู้ว่าพระองค์ทำให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีความสำคัญต่อผู้อื่น โปรดให้พลังกับข้าพเจ้าที่จะใช้อิทธิพลที่มีนั้นอย่างสุภาพอ่อนโยน ในการนำคนอื่นมารู้จักทางแห่งความจริงของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น