ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระยาห์เวห์ นั้นอยู่ใกล้ชิดติดสนิทกับเราเลยตอนนี้ รู้ได้ยังไง ก็ตอนที่พระองค์มาเกิดในรางหญ้า และเดินอยู่ท่ามกลางเราเพื่อทำกิจของพระองค์ไง พระองค์ร่วมทนทุกข์ทรมานกับเรา และยอมตายที่กางเขนเพื่อเรา เรารู้ว่าเมื่อเราเจอกับสิ่งเลวร้ายในชีวิต หรือเจอกับการทดลอง หรือเจอกับเรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจ พระองค์ก็อยู่ที่นั่นคอยช่วยเหลือเรา รู้อย่างนี้แล้ว จะเปิดใจแสวงหาพระองค์เพื่อให้พระองค์มาอยู่ใกล้ชิดไหม อย่ายอมให้ปัญหาหรือความเดือดเนื้อร้อนใจนำเราให้ห่างเหินไปจากพระเจ้า หรือทำให้เกิดสงสัยว่าพระองค์อยู่ด้วยจริงหรือ ยอมให้พระองค์เข้ามาอยู่ใกล้ชิดเรากันเถอะนะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดอยู่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าในวันนี้ โปรดให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอยากขอให้พระองค์อวยพรพวกเพื่อนๆของข้าพเจ้า ที่ตอนนี้กำลังมีความเชื่อที่สั่นคลอน และกำลังเจอะเจอกับความผิดหวัง เศร้าใจ โปรดทำงานในชีวิตของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่ามีพระองค์สถิตอยู่ด้วย ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น