ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณต้องการคำที่ชัดเจนและเรียบง่ายตรงไปตรงมาจากพระเจ้าในวันนี้ไหมครับ นั่นคือสิ่งที่เศคาริยาห์บอกแก่เรา เขาเตือนเราว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความยุติธรรม มีเมตตา เอาใจใส่ดูแลโดยปราศจากอคติ และให้เรามีใจสงสารผู้ที่อยู่ต้องการความช่วยเหลือ และเชื่อในส่วนดีของกันและกันเสมอ อีกนัยหนึ่งคือ พระองค์ต้องการให้เราปฏิบัติต่อกันเหมือนที่พระคริสต์ปฏิบัติต่อผู้คน ทำไมน่ะหรือครับ? เพราะเราไม่สามารถทำดีต่อพระเจ้าและทำไม่ดีต่อคนอื่นยังไงล่ะครับ!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจในข้อพระคัมภีร์ยากๆ และไม่สนใจคำสอนที่ชัดเจนของพระองค์เรื่องการใช้ชีวิต ขอทรงโปรดให้โอกาสในสัปดาห์นี้ ที่ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตตามที่พระองค์ได้สั่งไว้ ในอนาคตเมื่อหัวใจของข้าพระองค์เย็นชา หรือมีการตอบสนองต่อคนอื่นๆ อย่างไม่เหมาะสม ขอทรงโปรดใช้พระวิญญาณของพระองค์ ให้ข้าพระองค์ระลึกถึงข้อพระคัมภีร์นี้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น