ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสัญญาในเวลาที่ใกล้เข้ามาถึง เวลาที่เมื่ออำนาจและอิทธิพลของมนุษย์ไม่สามารถซื้อความจริงได้ เวลาที่แต่ละคนจะต้องเจอกับสิ่งที่ตนได้ทำลงไป ความชั่วก็จะเอาคนที่เข้ามีส่วนในความชั่วนั้นไป คนที่เกลียดคนดี หรือคนชอบธรรม ก็จะถูกทิ้งในความเกลียดชังของพวกเขาเอง ความชอบธรรม ความจริง และความยุติธรรมของพระเจ้า จะมาถึงทุกคนแน่นอน

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงชำระและทำให้บริสุทธิ์โดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงสอนข้าพระองค์ที่จะเป็นคนชอบธรรม ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ถอยห่างออกจากสิ่งที่เป็นความบาปและความชั่วร้าย ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้ช่วยคนที่ติดอยู่กับแผนงานชั่วร้ายของซาตาน เพื่อที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น