ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายคนหวาดระแวงเกี่ยวกับคำว่ากฎ และไม่ค่อยได้ยินได้ฟังข้อพระคัมภีร์ที่พูดแบบนี้ แต่เราต้องตระหนักว่าเป้าหมายของพันธสัญญาใหม่แห่งพระคุณพระเจ้า และของขวัญจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็คือการที่กฎของพระเจ้าได้ถูกเขียนไว้ในหัวใจของเรา และแสดงออกมาให้เห็นในชีวิต พระเจ้าไม่ได้สนใจว่ากฎจะต้องสลักอยู่บนแผ่นหิน เยเรมีย์ได้ทำนายถึงวันที่คนของพระเจ้าจะมุ่งเน้นที่จะทำตามใจพระเจ้า นั่นก็คือจะรักในสิ่งที่พระบิดารัก และจะเกลียดในสิ่งที่พระองค์เกลียด

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา ข้าพเจ้าอยากที่จะทำตามใจพระองค์ เอาใจและถวายเกียรติให้กับพระองค์ รวมทั้งนำคนมาหาพระองค์ด้วย โปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักแยกแยะฝ่ายจิตวิญญาณ ที่จะรู้ว่าพระองค์ต้องการอะไร และมีความกล้าฝ่ายวิญญาณที่จะลงมือทำมันในวันนี้ ข้าพเจ้าอยากให้ลักษณะนิสัยและความชอบธรรมของพระองค์เตือนสติข้าพเจ้า ตอนที่ถูกซาตานล่อลวงให้ถอยห่างไปจากพระองค์ โปรดสั่งสอนข้าพเจ้าอย่างใจเย็นๆตอนที่ข้าพเจ้าทำผิดหรือหลงทางไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น